Své první životní období věnoval houslím. Jeho jméno je známé z nahrávek Čs. rozhlasu (poprvé zde vystoupil ve svých třinácti letech) i Supraphonu, kde natočil velkou řadu sólových houslových skladeb. Jeho umění bylo oceněno i na četných soutěžích; v roce 1955 se stal laureátem Mezinárodní soutěže ve Varšavě.

Praxi sólisty rozšířil i o činnost komorního hráče. Byl mimo jiné primáriem Novákova kvarteta a Českého noneta. Význačná je jeho praxe v orchestrálních tělesech, kde působil jako koncertní mistr (ve Státním divadle v Brně, ve Smetanově divadle v Praze a v symfonickém orchestru Čs. rozhlasu v Praze).

Pro své další umělecké období - dirigentské byl Libor Hlaváček vyzbrojen velkými zkušenostmi sólového, komorního i orchestrálního hráče. Svůj zájem zaměřil z velké části na komorní oblast, která vyžaduje zvlášť precizní a detailní uměleckou práci. Cesta k taktovce vedla přes několikaletou úspěšnou činnost v komorních souborech Musici pragenses a Virtuosi pragenses, které založil a umělecky vedl. Postupně pohostinsky spolupracoval s našimi předními symfonickými a komorními tělesy. Práce Libora Hlaváčka - dirigenta přinesla brzy cenné výsledky nejen na koncertních pódiích, ale i v nahrávacích studiích. Výčet jeho snímků zaujal velmi význačnou část katalogu Supraphonu.

Po krátkém působení ve Středočeském symfonickém orchestru v Poděbradech nastoupil v roce 1977 jako šéfdirigent Východočeského státního komorního orchestru v Poděbradech nastoupil v roce 1977 jako šéfdirigent Východočeského státního komorního orchestru do Pardubic. Pro tento kolektiv, který už od dob svého založení usiluje (zpočátku s Jaroslavem Vodňanským, později s Liborem Peškem) o osobitý interpretační styl a maximální technickou dokonalost, tím nastala nová éra zaručující pozitivní prognózy a další umělecký růst.

Své bohaté poznatky uplatnil Libor Hlaváček i v oblasti pedagogické. V době působení na pražské konzervatoři vychoval řadu budoucích vynikajících umělců a realizoval význačné umělecké akce. Pro Rok české hudby 1974 nastudoval s posluchači školy první verzi Smetanovy Prodané nevěsty. Největším úspěchem se stalo vítězství v Karajanově mezinárodní soutěži orchestrů v Západním Berlíně, kde dovedl v roce 1972 orchestr pražské konzervatoře na stupeň nejvyšší.
Historie
Komorní orchestr VIRTUOSI PRAGENSES založil v roce 1970 přední český houslový virtuóz a dirigent Libor Hlaváček.

Jeho jméno se výrazně zapsalo jednak do řady českých houslových virtuózů, jednak do řady československých dirigentů.

Libor Hlaváček pocházel ze Znojma (narodil se zde 9. ledna 1926). Jeho mimořádné hudební vlohy a nadání se u něho projevily už nejútlejším dětství. Studoval houslovou hru; jeho prvním učitelem mu byl otec, na Janáčkově akademii musických umění byl žákem profesora F. Kudláčka.
Svá studia později rozšířil o obor dirigentský (studoval u národních umělců Václava Talicha a Zdeňka Chalabaly), který mu v budoucnu umožnil ideální syntézu pro další uměleckou práci.